تمرکز بر رصد شرایط برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیرسازنده است

به گزارش تور کانادا ارزان، وزیر کشور گفت: تمرکز حوزه های سیاسی اجتماعی و امنیتی وزارت کشور بر رصد دقیق شرایط، تحلیل مؤثر و پیش بینی آثار اجتماعی آن است و ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیر سازنده اجتماعی در طول سال 99 مورد انتظار است.

تمرکز بر رصد شرایط برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیرسازنده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تور کانادا ارزان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشورکه در جمع معاونین و مدیران ارشد وزارت کشور سخن می گفت، با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص وقوع سیلاب های سرانجام سال 98 و شروع سال 99، اضافه کرد: خسارات محدود سیل های اخیر به غم وسعت بارندگی ها، نتیجه اقدامات کاملاً مؤثری است که پس از سیل فروردین 98 در مناطق مختلف سیل خیز کشور اجرا شده و ضروری است از کوشش های سازمان مدیریت بحران، استانداران، وزارت نیرو، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه های اجرایی مؤثر در این زمینه تقدیر و تشکر داشته باشم.

وی اظهار کرد: علاوه بر اقدامات عمرانی و زیر بنایی به عمل آمده، افزایش آگاهی های عموم مردم و در کنار همه این موارد، لطف خداوند زمینه ساز این توفیق عظیم بوده است.

وزیر کشور ضمن مرور چالش های مالی تحمیل شده ناشی از تحریم ها از اواخر سال 97 شامل کاهش قیمت نفت، دشواری فروش نفت، موانع موجود برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت و مسائل ایجاد شده برای خریدهای خارجی و با توجه به اثرگذاری مجموعه این شرایط در شرایط تورم و اشتغال و سرایت آن به کل سال 98 و سپس سال 99 عنوان نمود: این شرایط که آثار آن در عرصه اجتماعی، در مقاطع مختلفی دیده شد، در نتیجه شیوع کرونا تشدید و مشخصاً منجر به افزایش بیکاری در داخل کشور و همچنین بروز مسائل برای گروهی از صاحبان مشاغل شده است.

وی در ادامه به آثار رکود جهانی ناشی از کرونا و افت بی سابقه قیمت نفت و کاهش چنددرصدی نرخ رشد بعضی کشورها، اشاره نمود و با تأکید بر اینکه آثار و بازتاب مجموعه این شرایط، در اقتصاد ملی ما دیده خواهد شد، خاطر نشان کرد: تمرکز حوزه های سیاسی اجتماعی و امنیتی وزارت کشور بر رصد دقیق این شرایط، تحلیل مؤثر و پیش بینی آثار اجتماعی آن است و ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیر سازنده اجتماعی در طول سال 99، از همه دستگاه های ملی و استانی مورد انتظار است.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای معاونین وزارت کشور، ضمن مرور فرایند مدیریت مقابله با کرونا از شروع تا به امروز، فرایند نزولی شیوع بیماری در کل کشور را امیدوارکننده دانست و بر لزوم تداوم مراقبت های بهداشتی در این زمینه از سوی مردم و بخش های مختلف تأکید کرد.

وی گفت: خوشبختانه به دلیل اتخاذ سیاست های صحیح از زمان شروع این بحران، مجموعه کوشش های کادر درمانی کشور و بخش های پشتیبان آن، بیماری کرونا هم اکنون در کشور تحت کنترل است و با افزایش آگاهی های عمومی، امکان ادامه فعالیت بخش های مالی کشور میسر شده است.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مصوبه ستاد ملی در خصوص ضرورت استفاده از ماسک و دستکش در حمل ونقل عمومی درون شهری، به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد، بازه زمانی حداکثر 4 روزه ای برای شهرداری های کلان شهرها و مراکز استان ها در این زمینه مشخص گردد تا پس ازآن، این طرح همراه با اطلاع رسانی کافی به اجرا در آید.

وزیر کشور در این نشست همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درباره صدور اعتبارنامه های منتخبین انتخابات و مراحل قانونی شروع فعالیت مجلس یازدهم تأکید کرد: ما در وزارت کشور همچنان که با مجلس نهم و پس ازآن مجلس دهم همکاری داشتیم، با رویکرد همدلی و همکاری در چارچوب قوانین و مقررات کشور و رعایت اصل تفکیک قوا، تعامل حداکثری را با مجلس یازدهم خواهیم داشت.

رحمانی فضلی در سرانجام این نشست، ضمن مرور سیاست های مالی و 30 اولویت وزارت کشور در این عرصه که هفته جاری به استان ها ابلاغ شد، به موفقیت های بازار سرمایه کشور اشاره و خاطر نشان کرد: رصد تخصصی تحولات بورس و آگاهی بخشی در خصوص آن، حتماً ضروری است اما بازار سرمایه نباید مورد هجمه و تخریب سیاسی و رسانه ای قرار گیرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی که در جمع معاونین و مدیران ارشد وزارت کشور سخن می گفت، با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص وقوع سیلاب های سرانجام سال 98 و شروع سال 99، اضافه کرد: خسارات محدود سیل های اخیر به غم وسعت بارندگی ها، نتیجه اقدامات کاملاً مؤثری است که پس از سیل فروردین 98 در مناطق مختلف سیل خیز کشور اجرا شده و ضروری است از کوشش های سازمان مدیریت بحران، استانداران، وزارت نیرو، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه های اجرایی مؤثر در این زمینه تقدیر و تشکر داشته باشم.

وی گفت: علاوه بر اقدامات عمرانی و زیر بنایی به عمل آمده، افزایش آگاهی های عموم مردم و در کنار همه این موارد، لطف خداوند زمینه ساز این توفیق عظیم بوده است.

وزیر کشور ضمن مرور چالش های مالی تحمیل شده ناشی از تحریم ها از اواخر سال 97 شامل کاهش قیمت نفت، دشواری فروش نفت، موانع موجود برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت و مسائل ایجاد شده برای خریدهای خارجی و با توجه به اثرگذاری مجموعه این شرایط در شرایط تورم و اشتغال و سرایت آن به کل سال 98 و سپس سال 99 عنوان نمود: این شرایط که آثار آن در عرصه اجتماعی، در مقاطع مختلفی دیده شد، در نتیجه شیوع کرونا تشدید و مشخصاً منجر به افزایش بیکاری در داخل کشور و همچنین بروز مسائل برای گروهی از صاحبان مشاغل شده است.

وی در ادامه به آثار رکود جهانی ناشی از کرونا و افت بی سابقه قیمت نفت و کاهش چنددرصدی نرخ رشد بعضی کشورها، اشاره نمود و با تأکید بر اینکه آثار و بازتاب مجموعه این شرایط، در اقتصاد ملی ما دیده خواهد شد، خاطر نشان کرد: تمرکز حوزه های سیاسی اجتماعی و امنیتی وزارت کشور بر رصد دقیق این شرایط، تحلیل مؤثر و پیش بینی آثار اجتماعی آن است و ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیر سازنده اجتماعی در طول سال 99، از همه دستگاه های ملی و استانی مورد انتظار است.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای معاونین وزارت کشور، ضمن مرور فرایند مدیریت مقابله با کرونا از شروع تا به امروز، فرایند نزولی شیوع بیماری در کل کشور را امیدوارکننده دانست و بر لزوم تداوم مراقبت های بهداشتی در این زمینه از سوی مردم و بخش های مختلف تأکید کرد.

وی گفت: خوشبختانه به دلیل اتخاذ سیاست های صحیح از زمان شروع این بحران، مجموعه کوشش های کادر درمانی کشور و بخش های پشتیبان آن، بیماری کرونا هم اکنون در کشور تحت کنترل است و با افزایش آگاهی های عمومی، امکان ادامه فعالیت بخش های مالی کشور میسر شده است.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مصوبه ستاد ملی در خصوص ضرورت استفاده از ماسک و دستکش در حمل ونقل عمومی درون شهری، به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد، بازه زمانی حداکثر 4 روزه ای برای شهرداری های کلان شهرها و مراکز استان ها در این زمینه مشخص گردد تا پس ازآن، این طرح همراه با اطلاع رسانی کافی به اجرا در آید.

وزیر کشور در این نشست همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درباره صدور اعتبارنامه های منتخبین انتخابات و مراحل قانونی شروع فعالیت مجلس یازدهم تأکید کرد: ما در وزارت کشور همچنان که با مجلس نهم و پس ازآن مجلس دهم همکاری داشتیم، با رویکرد همدلی و همکاری در چارچوب قوانین و مقررات کشور و رعایت اصل تفکیک قوا، تعامل حداکثری را با مجلس یازدهم خواهیم داشت.

رحمانی فضلی در سرانجام این نشست، ضمن مرور سیاست های مالی و 30 اولویت وزارت کشور در این عرصه که هفته جاری به استان ها ابلاغ شد، به موفقیت های بازار سرمایه کشور اشاره و خاطر نشان کرد: رصد تخصصی تحولات بورس و آگاهی بخشی در خصوص آن، حتماً ضروری است اما بازار سرمایه نباید مورد هجمه و تخریب سیاسی و رسانه ای قرار گیرد.

4129/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا

به "تمرکز بر رصد شرایط برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیرسازنده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تمرکز بر رصد شرایط برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیرسازنده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید